MaaRaksalla LISÄÄT LIIKEVAIHTOA
- ja samalla vapaudutte turhalta paperinpyöritykseltä !

Edellinen

Nyt mahdollisuus lisätä liikevaihtoa -parantamalla laskutusastetta

Tarjoamme yrityksellenne mahdollisuutta lisätä liikevaihtoa toimivan työajanseurannan avulla. Tämä netissä ja/tai kännykällä käytettävä työkalu on kehitetty arjessa toimivaksi yhteistyössä Maanrakennus Harry Mäkelä Oy:n ja  Ollin Sora Oy:n kanssa.

Nyt MaaRaksaan on mahdollista integroida KIHO -paikannuspalvelu

Tarjoamme   käyttöönne mobiiliteknologiaa hyödyntävää maanrakennusalalle räätälöityä työajanseuranta- ja dokumentointijärjestelmää, -MaaRaksaa.


 Lue lisää yrityksemme mobiilityökaluista! Ota yhteyttä

Tietojen hajallaanolo on myrkkyä projetien onnistumiselle

MaaRaksan  avulla voidaan tehostaa merkittävästi projektiseurantaa ja kustannuslaskentaa:

      kustannukset tiedossa -> tarkemmat tarjoukset -> parempi kate

Reaaliaikainen tieto mahdollistaa Sinulle myös nopean reagoinnin tarvittaessa.

Menestyvissä yrityksissä tarvitaan uusia työkaluja, joilla voidaan rakentaa ja kehittää
toimivia käytäntöjä yrityksen tarjouslaskekannan ja kannattavuuden varmistamiseksi.

MaaRaksan avulla voit tarkastella helposti kokonaisuuksia tai yksittäisiä asioita,
- toiminta muuttuu läpinäkyväksi.

Lisää luotettavuutta - paranna asiakastyytyväisyyttä MaaRaksalla.

MaaRaksa taipuu moneen

MaaRaksa -järjestelmän ideana on kerätä tietoa päivittäin niin työntekijä-, kone -kuin asiakaskohtaisesti. Järjestelmä mahdollistaa tiedon reaaliaikaisen seurannan ja käsittelyn.

Kerätystä tiedosta on hyötyä monella eri taholla. Työntekijän kanssa saadaan tarkat tiedot keskustelujen pohjaksi ja tarvittaessa tietojen vertailu on helppoa. 

Voit hyödyntää asiakasuhteissa myös tiedon reaaliaikaisen toimittamisen kilpailuetuna.  Kuinka moni alalla toimijoista kykenee toimittamaan tarvittaessa reaaliaikaista tietoa asiakkaan projektihallintaan? 

MaaRaksa näyttää selkeästi millaiset asiakkaat tai palvelut ovat teille kannattavia. 

MaaRaksan avulla voitte seurata myös koneiden ja laitteiden huoltoa kätevästi.

 

Matkapuhelimesta lisää tehoa laskutukseen

MaaRaksaa matkapuhelimella tai nettiliittymän avulla käyttäen työntekijät saavat tehtyä laskutukseen liittyvät merkinnät ja raportoinnin selvästi helpommin ja tehokkaammin kuin lippulappusilla.

Yritys voi panostaa työntekijöiden yksilölliseen osaamisen kehittämiseen tai vaikkapa palveluiden kannattavuuden parantamiseen MaaRaksalla kerätyn tiedon pohjalta entistä täsmällisemmin ja tehokkaammin.

MaaRaksan käyttö kännykällä on todella nopeaa, koska käytössä on " täpitys" eli laitetaan vain raksia ruutuun. Tietojen syöttäminen onnistuu myös netin kautta.

Annettuja vastauksia voidaan muokata netissä niin työajan täyttäjän kuin toimiston toimesta.

Raportointioikeudet ovat määriteltävissä tarpeen mukaan.

 

 

Mikä on MaaRaksa?

MaaRaksa on työajan ja käytettyjen materiaalien käytön ilmoittamisen mobiilityökalu, jonka avulla työntekijä, työnjohto ja toimisto siirtävät tietoa nopeasti, helposti ja ajantasaisesti.

Mitä sillä tehdään?

MaaRaksan avulla seurataan ja kohdennetaan työmailla käytettyä  aikaa seuraamalla työn edistymistä ja varmistetaan käytettyjen materiaalien ja tarvikkeiden siirtyminen laskutukseen. 

Mitä sen käytöstä hyödytään?

Sähköinen raportointi verkossa tai matkapuhelimen välityksellä vapauttaa kaikki osapuolet ajasta ja paikasta riippumattomaan viestintään, jolloin tieto ei pääse hukkumaan. Helpottuneen kustannusseurannan avulla yrityksen laskutusaste paranee. Kannattamattomiin toimintoihin voidaan reagoida nopeasti, jolloin ongelmat eivät ehdi kärjistyä.

Aloitusmaksu sisältää seuraavat tuotteet ja palvelut:

      • MaaRaksa -järjestelmän avausmaksu  300 €
      •  * Yrityksenne MaaRaksa -palvelun avaaminen nettiin,
        * Henkilöiden/käyttäjien tuominen järjestelmään
        * Koneiden ja laitteiden siirtäminen järjestelmään
        * Työkohteiden siirtäminen järjestelmään
 • Selkeä manuaali- ja ohje MaaRaksan käyttöön, jolla jatkossa voitte itse hallita kaikkea käyttöä
 • Järjestelmän käyttöönoton opastaminen netissä tai puhelimella 1h.
 • MaaRaksan perusraportit (käyttäjäkohtaiset, yksikkökohtaiset ja kokonaisraportit)
*******************************************************

KÄYTTÄJÄMAKSUT VUODELLE 2013:
Esim. 1- 5 käyttäjää
Normaalihinta n. 1 €/käyttäjä/päivä eli  30 €/käyttäjä/kuukausi

HINTA LASKEE KÄYTTÄJÄMÄÄRIEN KASVAESSA!
Mitä MaaRaksan käyttö maksaa?
    

MaaRaksan käyttö maksaa: 
- Avausmaksu 300 €+
voimassa oleva alv, nyt 24%.

- Käyttäjä/kuukausi hinnoittelu:

Esim: 1- 5 henkilöä

- 30 €/henkilö/kuukausi
+ voimassa oleva alv, nyt 24%. 

****************************************************

Käyttäjämäärän kasvaessa yksikköhinta laskee, katso hinta tästä.

****************************************************

Laskutus tapahtuu 3 kuuukauden ennakkomaksuina, jolloin palvelun
irtisanomisaikaa MaaRaksassa ei ole.

 

WellWorks Oy

 

Wellworks Oy perustettiin vuonna 1995.

Yrityksellämme on mobiilityökaluihin soveltuva käyttöliittymäpatentti, No 118099 joka luo vahvan perustan mobiilituotteiden kehitystyölle.

Meidät on palkittu Suomen parhaan eOppimissovelluksen eTaitavan tekemisestä eEemeli palkinnolla. Katso tästä

Voit tutustua yritykseemme WellWorksin nettisivuilla olevaan yritysesittelyyn klikkaamalla tästä.

 

 

Lisätietoja MaaRaksasta:

  Mikko Paananen                       Jussi Rautalampi
myyntijohtaja                           toimitusjohtaja
WellWorks Oy                          WellWorks Oy

044 5774805                          050 5613580
mikko.paananen@wellworks.fi jussi.rautalampi@ehr.fi

                www.etaitava.fi
www.ehr.fi
                www.mittausilona.fi  
www.wellworks.fi

 


Mobiilityökalujen PDF -esite Katso video! Ota yhteyttä !

Seuraava

 •  Tarkempaa tietoa MaaRaksalla!
 •  Koottu informaatio helposti käytettävissä
 • - havoinnollisessa muodossa
 •  -Korvaa usein työläät lippu - lappuset
 •  MaaRaksa mahdollistaa nopean reagoinnin
 • Työmaat näkyvät todenmukaisimpina
 • Mahdollisiin ongelmiin voidaan puuttua nopeammin
 • MaaRaksalla vastaaminen on nopeaa
 • MaaRaksaa voi käyttää myös netissä