html web templates


SUORITUSTEN JOHTAMINEN

HR-Rekisteri

Henkilörekisteriä käytetään organisaation henkilötietojen ylläpitoon HR-Master Datana. Henkilörekisteri on HR-työkalujen ydin, johon kaikki henkilöä koskevat tiedot tallentuvat automaattisesti. Henkilörekisteriin voidaan tallentaa perustietojen lisäksi esimerkiksi CV:n tietoja esim. työkokemus, tutkinnot, muu koulutus, kielitaito ja alaan liittyvät pätevyydet. HR-rekisterissä on myös laajat raportointimahdollisuudet. Tutustu lisää tästä..

TM-järjestelmä

TM- työsuhteen muutos- järjestelmä tekee työsuhteiden muutoksien tekemisestä ja käsittelemisestä helppoa. Kun yrityksen työsuhteiden hallinta on hyvin järjestetty, vältytään ikäviltä unohduksilta ja harmillisilta väärinkäsityksiltä. Lisätietoja TM-työsunteiden muutosjärjestelmästä löydät täältä.

Työtehtävien kuvaukset

Työtehtävien kuvaukset- työkalulla saat selkeät kuvaukset työtehtävistä. Kuvauksiin voidaan kirjata työn perustiedot, tehtävät sekä tehtävän asettamat vaatimukset. Lisäksi jokaiseen kohtaan voidaan tehdä helposti muutosehdotuksia ja lisätä perustelut muutoksille. Tätä näppärää työtehtävien kuvaustyökalua voidaan käyttää yksinään tai osana työn vaativuuden arvointiohjelmistoa. 

Työn vaativuuden arviointi

Työtehtävien vaativuuden arviointi- ohjelmiston avulla ylläpidetään tehtävänkuvauksia ja niiden muutoksia, arvioidaan työtehtävien vaativuutta, lasketaan henkilökohtaisen palkanosan pätevyys- ja suorituspisteet. Lisäksi voidaan helposti tulostaa yhteenvetoraportti tehtävänkuvauksesta. Työtehtävien vaativuuden arviointi –osion täsmällinen sisältö suunnitellaan yhdessä organisaation HR-vastaavien kanssa, voimassa olevien työehtosopimusten vaatimusten mukaiseksi.

Palkanmäärittely

Palkanmääritys-työkalua voidaan käyttää osana Työn vaativuuden arviointi- ohjelmistoa tai irrallisena työkaluna. Palkanmäärittely- työkalussa arvioitavat pätevyys - ja suoritustekijät ovat: työteho, työnlaatu vaatimusten mukaan, yhteistyökyky, vastuullisuus, osaaminen ja asenne. Nämä ryhmät ovat pisteytetty ennalta sovitun suunnitelman mukaan ja työkalu laskee pisteet automaattisesti vastausten mukaan. 

Kehityskeskustelu

Kehityskeskustelujärjestelmä on henkilöstön ja organisaation kehittämiseen tarkoitettu kokonaisvaltainen ratkaisu. Ohjelma mahdollistaa yrityksissä käytävien kehityskeskustelujen tehokkaan hyödyntämisen. Internetissä toimivan kehityskeskustelujärjestelmän avulla organisaation kehityskeskusteluista tehdään läpinäkyviä ja tavoitteellisia. Tutustu lisää tästä.

Poissaolojen hakeminen ja hyväksyminen

Poissaolen seuraaminen ja myönteminen helpottuu tällä työkalulla. Poissaolojen seurata-työkalulla voidaan hakea esimerkiksi lomat, ilmoittaa sairauspoissaolot, vanhempain vapaasta, opintovapaasta tai koulutuksesta. Poissaoloilmoitus-työkalua on hyvin helppo käyttää niin työntekijän kuin hyväksyjän. 

Varhainen välittäminen

Olemme kehittäneet asiakkaiden kanssa yhteistyössä sähköisen varhaisen puuttumisen työkalun. Työkalun avulla voidaan toteuttaa työterveyshuoltolain mukainen varhaisen puuttumisen malli, jossa käydään työkykykeskustelu työntekijän kanssa, kun poissaolo on jatkunut kuukauden. Työkalu automatisoi varhaisen puuttumisen ja vastuutukset oikeille henkilöille. Näin varmistetaan työkykyisyyden hoitaminen tuloksellisesti loppuun asti.

Kiinnostuitko? Haluatko lisätietoa? Kerromme mielellämme lisää.

Sovitaanko ilmainen verkkotapaaminen?